212 MW

Solární elektrárny
připojené

466 MW

Solární elektrárny ve
výstavbě a v přípravě

7,7 mld. CZK

Přibližná hodnota připojených
solárních elektráren

Informace uvedené na této internetové stránce ani jejich části nesmí sloužit jako podklad pro závaznou smlouvu jakéhokoliv druhu, ani nesmí být v této souvislosti považovány za spolehlivé. Koupě nebo úpis cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o. může probíhat výlučně na základě prospektu cenného papíru, schváleného ČNB, který je bezplatně ke stažení na této internetové stránce, avšak toto schválení ze strany ČNB nelze považovat za potvrzení či garanci cenných papírů. Pokud jsou na této nebo dalších stránkách vyjádřeny prognózy, očekávání, názory nebo hodnocení či učiněny předpovědi do budoucna mimo prospekt cenného papíru, poukazuje se na to, že pro posouzení cenných papírů jsou rozhodující výhradně údaje uvedené v prospektu cenného papíru.

Návštěvníci těchto internetových stránek jsou sami odpovědni za to, aby analyzovali informace na nich obsažené a kontrolovali jejich integritu. Před každým investičním rozhodnutím se doporučuje podrobně prostudovat prospekt cenného papíru pro cenné papíry emitované SOLEK Czech Services s.r.o., včetně případných dodatků a další všeobecně dostupné informační zdroje týkající se cenných papírů a nechat si odborně poradit se zřetelem na vlastní osobní majetkovou a investiční situaci. To vše z důvodu, aby návštěvník těchto internetových stránek plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o.