209 MW

Solární elektrárny
připojené

466 MW

Solární elektrárny ve
výstavbě a v přípravě

4,7 mld. CZK

Hodnota připojených
solárních elektráren

Základní parametry Green Warranty Bond I.

Název: Green Warranty Bond I.
Emitent: SOLEK Czech Services s.r.o.
Investiční nástroj: dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou s konečnou platností do 30.10.2024
Výnos do splatnosti:  6,25 % p.a.
Výplata výnosu: jednou ročně zpětně a ke dni konečné splatnosti dluhopisů
Administrátor: CYRRUS, a.s.
Podoba a vlastnictví dluhopisů: zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s.
Předpokládaný objem emise: 110.000.000 CZK jmenovité hodnoty emise dluhopisů
ISIN: CZ0003542896
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000 CZK
Datum emise:  31.07.2022
Datum splatnosti dne: 30.10.2024
Emisní kurz: 100% jmenovité emise
Upisovací období: od 22.07.2022 do 30.09.2022
 

 

 

Informace uvedené na této internetové stránce ani jejich části nesmí sloužit jako podklad pro závaznou smlouvu jakéhokoliv druhu, ani nesmí být v této souvislosti považovány za spolehlivé. Koupě nebo úpis cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o. může probíhat výlučně na základě prospektu cenného papíru, schváleného ČNB, který je bezplatně ke stažení na této internetové stránce, avšak toto schválení ze strany ČNB nelze považovat za potvrzení či garanci cenných papírů. Pokud jsou na této nebo dalších stránkách vyjádřeny prognózy, očekávání, názory nebo hodnocení či učiněny předpovědi do budoucna mimo prospekt cenného papíru, poukazuje se na to, že pro posouzení cenných papírů jsou rozhodující výhradně údaje uvedené v prospektu cenného papíru.

Návštěvníci těchto internetových stránek jsou sami odpovědni za to, aby analyzovali informace na nich obsažené a kontrolovali jejich integritu. Před každým investičním rozhodnutím se doporučuje podrobně prostudovat prospekt cenného papíru pro cenné papíry emitované SOLEK Czech Services s.r.o., včetně případných dodatků a další všeobecně dostupné informační zdroje týkající se cenných papírů a nechat si odborně poradit se zřetelem na vlastní osobní majetkovou a investiční situaci. To vše z důvodu, aby návštěvník těchto internetových stránek plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů emitovaných SOLEK Czech Services s.r.o.