Alianza

Chile

Solární park Alianza o celkové instalované kapacitě 10,61 MW se nachází v kopcích přibližně 400 km severně od chilské metropole Santiago. Elektrárna se staví v režimu PMGD, tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost. Skupina SOLEK dalším projektem zelené energie opět přispívá k naplňování energetických cílů chilské vlády stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Technické specifikace

Instalovaný výkon: 10,61 MW
Panely: Bifacial
Počet panelů: 19 656 ks
Trackery: Axis Tracker
Invertory: String
Status: vlastník SOLEK


Mapa:

Galerie:

Proyectos en ejecución