Επικοινωνία

Czech Republic

SOLEK – HQ Prague

Solek Holding SE

IČ: 29202701

PV Power s.r.o.

IČ: 28973577

 

Voctářova 2497/18

180 00 Praha 8

Czech Republic

 

Tel: +722 931 678

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

Chile

Solek Chile Holding SpA

RUT: 76.415.378-2

PV Power Chile SpA

RUT: 76.411.169-9

Solek Desarrollos

Parque Solar Santa Laura SpA

 

Badajoz 45, Piso 15, OF 15-B

Las Condes, Santiago

Chile

 

Tel.:+56 9 4591 8845

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

Cyprus

Solek Cyprus Ltd. 

Lemesou 5

2nd floor

Aglantzia, 2112, Nicosia

Cyprus

 

Tel: +357 22 060619

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

Greece

SOLEK Greece Services Μονοπρόσωπη I.K.E.
91 Michalakopoulou Street, 115 28
Ilissia, Athens
Greece

 

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

Rumunsko

PV Power Services SRL

IČ: 31128027

Solek Project Alpha SRL

Solek Project Gamma SA

Solek Project Tau SA

Solek Project Txi SA

Sat Tunari, comuna Tunari

 

Strada 1 Decembrie Br. 110

Bloc 22, Juded Ilfov

Romania

 

Tel.: +40 749 654 766

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

Hungary

Solek Hungary Services Kft.
Ady Endre u. 19/A
1024, Budapest
Hungary

 

Email: solek‌‌M‌‌solek.com

μέσα επικοινωνίας
Petra Kůlová
Group Marketing Manager
kulova‌‌M‌‌solek.com
επικοινωνία για επιχειρήσεις
Michaela Šimečková
Talent Sourcer
career‌‌M‌‌solek.com