Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Εκτός από ολοκληρωμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, προσφέρουμε και μεμονωμένες υπηρεσίες.

Τα έργα χρηματοδοτούνται με δικούς μας πόρους ή σε συνεργασία με επενδυτές από την Τσεχία ή από τις χώρες όπου υλοποιείται το έργο. Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο επενδυτικό ταμείο SICAV SOLEK, το οποίο περιλαμβάνει δικούς μας χρηματοοικονομικούς πόρους και συνεισφορές επενδυτών και τραπεζών που επενδύουν σε μονάδες ηλιακής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Photovoltaic Power Park