SOLEK HOLDING SE je přední energetickou společností, zabývající se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe.

14
let

zkušeností v oblasti
obnovitelných zdrojů
energie

288 +
MWp

připojených solárních
elektráren

251 +
MWp

solárních
elektráren ve
výstavbě

3.9
GWp

cíl, který chce firma
připojit do konce
roku 2028

Skupina SOLEK, kterou založil český podnikatel Zdeněk Sobotka, je od svého založení v roce 2010 světovým lídrem v oblasti výroby a dodávek fotovoltaické energie. SOLEK jako inovátor v oblasti obnovitelné a udržitelné energie se zabývá projektováním, výstavbou, vlastnictvím a provozem (IPP) řady solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Aktivně také spravuje a udržuje rozmanité portfolio fotovoltaických elektráren, které buď přímo vlastní, nebo které vlastní klienti třetích stran.

Ústředním bodem činnosti společnosti SOLEK je Chile, kde spravuje téměř 40 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu přes 250 MW. V rámci strategické rozvoje rozšiřuje SOLEK své působení o další evropské trhy, jako je Rumunsko, Francie, Španělsko, Srbsko, Řecko a balkánské země, a zároveň si udržuje silnou pozici v Latinské Americe, kde nedávno úspěšně vstoupil do Kolumbie.

Hnací silou skupiny SOLEK jsou ekologická energetická řešení, proto neustále hledá způsoby, jak diverzifikovat své portfolio. Skupina se nyní zaměřuje na nové a perspektivní oblasti, jako je vývoj plovoucích fotovoltaických elektráren, agrovoltaika, bateriová úložiště (včetně energetických kopulí CO2), hybridní projekty, větrné elektrárny, výroba zeleného vodíku a čpavku.

SOLEK si uvědomuje, že solární energie je nejen ekologickou volbou, ale i investiční příležitostí, proto využívá různé strategie financování. Programy korporátních dluhopisů se stabilní návratností, fondové financování a bankovní financování spolu s důvěrou předních světových investorů a bank podtrhují finanční sílu projektů společnosti SOLEK.

Přelomovým krokem byl rok 2021, kdy SOLEK podepsal dohodu s finančními giganty BlackRock a Nala Renewables o výstavbě a provozu (O&M) 2 portfoliových fotovoltaických projektů v Chile. Kromě toho si zajistil financování od investiční banky Natixis a společnosti CIFI pro výstavbu vlastního portfolia projektů rovněž v Chile.

V květnu 2023 vstoupil SOLEK na americký trh prostřednictvím oblíbeného investičního nástroje US Private Placement (USPP) v New Yorku. Vydal dvacetiletý investiční dluhopis v hodnotě 178 milionů dolarů, čímž potvrdil svou atraktivitu pro mezinárodní investory. Banky BNP Paribas a Natixis, jež působily jako hlavní aranžéři a agenti k získání investorů, zaznamenaly velký investiční zájem, což svědčí nejen o atraktivitě aktiv společnosti SOLEK, ale i o důvěře trhu v její dlouhodobé plány. Z těchto prostředků bude financována výstavba chilského portfolia elektráren SOLEK o výkonu 284 MW, které by mělo být plně zprovozněno do konce roku 2024.

Po obnovení svých aktivit v Evropě v roce 2020 SOLEK v současné době působí v 9 zemích a rozvíjí portfolio solárních, akumulačních a hybridních projektů. Nyní spravuje portfolio o výkonu více než 1 200 MW, z nichž více než 500 MW je v pokročilé fázi vývoje. Zahájení výstavby prvních evropských projektů očekáváme v roce 2024.

Klíčové mezníky

2025

Výstavba větrných elektráren a zeleného vodíku.

Působení ve 14 zemích.

2023

Vstup na trh šesti nových zemí.

Plánovaný instalovaný výkon 500 MW (Chile).

2021

Dohoda na 200 MW solárních elektráren pro BlackRock.

Úvěr ve výši 85 mil. dolarů (investiční banka Natixis).

Dosažení mety 100 MW solárních elektráren realizovaných skupinou SOLEK.

První solární projekt na Kypru.

 

2020

Skupina SOLEK patří mezi 3 nejvýznamnější developery fotovoltaiky PMGD projektů v Chile.

Instalovaný výkon 40 MW.

Vstup na kyperský, maďarský a řecký trh.

2018

Získání společnosti PV Power.

Instalovaný výkon 9 MW (Chile).

 

2014

Odprodej evropských aktiv. 

Vstup na latinskoamerický trh (Chile).

2012

Vstup na rumunský trh.

Instalovaný výkon 8,5 MW.

Vstup na slovenský trh.

Instalovaný výkon 1 MW.

 

2010

Založení společnosti SOLEK HOLDING SE.

Instalovaný výkon 1,6 MW v České republice.

„Obnovitelné zdroje se rychle vyvíjejí. My v SOLEKu proměňujeme inovativní technologie v ekonomicky životaschopné projekty.“

Za skupinou SOLEK stojí Zdeněk Sobotka, zkušený český podnikatel a vizionář v oboru obnovitelných zdrojů energie

Od roku 2009 investoval a řídil realizaci více než dvou desítek fotovoltaických projektů v Evropě a především v Chile. Ve volném čase se věnuje astronomii a poznává chilská vína.

OZNÁMENÍ O EXISTENCI KONCERNU

Koncern skupiny SOLEK

Společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 218, jakožto řídící osoba tvoří koncern s řízenými osobami uvedenými v dokumentu ke stažení níže.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.