Prostředí, ve kterém působíme, je pro naše partnery i pro nás zásadní. Podmínky, které nastavujeme, jsou nezbytné pro naše zaměstnance, budoucí generace a naši planetu. Záleží nám na tom a stanovujeme pravidla, která naše podnikání v oblasti zelené energie posouvají o krok dále.

Kodex obchodního chování a etiky

Kodex podporuje čestné, etické a profesionální obchodní chování a zajišťuje soulad se zákony, nařízeními, předpisy, standardy souvisejících samoregulačních organizací a kodexem chování vztahujícím se na celosvětovou činnost Skupiny tak, aby bylo
možné chránit podnikání a dobré jméno Skupiny i zájmy jejích akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů.

Sdělování podnětů (whistleblowing)

V rámci politiky otevřené komunikace společnosti SOLEK jsou všichni zaměstnanci a zúčastněné třetí strany podporováni a očekává se, že budou bez zbytečného prodlení hlásit možná porušení našeho Kodexu obchodního chování a etiky ("Kodex"), anebo obavy související s možným porušením našeho "Kodexu" či jakékoli porušení platných zákonů nebo firemních zásad. 

HSEC (Health, Safety, Environment & Communities)

Účelem naší integrované politiky v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, kvality a sociální odpovědnosti je stanovit náš závazek k proaktivnímu, důslednému a udržitelnému řízení v těchto oblastech.

Udržitelnost | Naše ESG strategie

S ohledem na ubývající světové zdroje i klimatické změny a jejich dopady jsme se rozhodli aktivně se podílet na zlepšení situace.

 

Náš pohled jsme vtělili do komplexní strategie udržitelnosti, která je souborem etických zásad přístupu k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Těmito zásadami jsme se řídili a budeme se jimi řídit i v dlouhodobém horizontu.