Globální rozvoj solární energetiky vytváří zajímavé příležitosti pro spolupráci s vlastníky půdy a zemědělci. Pozemky ve vhodných lokalitách a s potřebnými parametry mohou jejich vlastníkům poskytovat zajímavý a dlouhodobě stabilní příjem.

Globální rozvoj solární energetiky vytváří zajímavé příležitosti pro spolupráci s vlastníky půdy a zemědělci. Pozemky ve vhodných lokalitách a s potřebnými parametry mohou jejich vlastníkům poskytovat zajímavý a dlouhodobě stabilní příjem.

Zatímco solární panely na střeše jsou navrženy tak, aby dodávaly dostatek energie pro konkrétní dům, solární parky mohou vyrábět dostatek elektřiny pro zásobování tisíců domácností, a přitom nemají na životní prostředí v podstatě žádný negativní dopad. Solární parky nezabírají místo zemědělské produkci. Fotovoltaické celky mohou velmi dobře fungovat na stejném pozemku současně s vybranou rostlinnou i živočišnou produkcí. Je odborně prokázáno, že tento způsob nakládání s půdou ji nevyčerpává. Naopak, právě biodiverzita umožní předat půdu budoucí generaci opět jako velmi úrodnou, odpočinutou a s potřebnými živinami.

Využíváním půdy pro výrobu solární energie přistupujeme k budoucnosti zodpovědně a ekologicky. A to jak z pohledu zemědělství, tak z pohledu energetiky. Řečí čísel, pokud by se na solární panely přeměnilo i méně než 1 procento zemědělské půdy, stačilo by to ke splnění celosvětové poptávky po elektrické energii. Staňte se i Vy důležitým partnerem v projektech obnovitelné energie a zajistěte si stabilní a dlouhodobý příjem.

Výhody využití pozemku pro stavbu solární elektrárny a spolupráce s námi:
 • Pravidelný, jistý příjem po dobu 25+5 let
 • Zachování kvality půdy, solární elektrárna ji neznehodnotí
 • Efektivní využití pozemku, který by jinak ležel ladem
 • Postaráme se o celý proces včetně administrativy
 • Podpora čisté, zelené energie a obnovitelných zdrojů
Pozemky vhodné pro stavbu solární elektrárny musí splňovat mnoho kritérií, mezi které patří například:
 • 10 a více nepřerušených akrů půdy
 • Plochý terén, maximální sklon pozemku 6 %
 • Bez mokřad či vzácných druhů fauny a flory
 • V blízkosti vybudované infrastruktury – elektrické vedení s dostatečnou volnou kapacitou
 • Žádná věcná břemena
 • Přístup veřejnou komunikací
 • Dobré sluneční záření
Chcete zjistit, zda je váš pozemek vhodný pro solární elektrárnu?