Naše služby zahrnují development, výstavbu i provoz a údržbu solárních elektráren. Kromě fotovoltaických celků na klíč nabízíme jednotlivé služby také samostatně.

Inovativní řešení na klíč

Studie proveditelnosti
posouzení investice, technická studie, ROI, EIA, risk management
Výběr technologie
hybrid, off-grid, on-grid, inovativní technologie
Vypracování návrhu a projektové prováděcí dokumentace
vypracování projektu, elektrické řešení, mechanické řešení, stavební řešení
EPC
zajištění veškerých inženýringových prací, nákupu a výstavby včetně uvedení do provozu
O&M
monitoring, pravidelný reporting, poradenství, servis, údržba, preventivní údržba
Development
EPC
O&M
Development

Příprava projektu před samotnou realizací je zvlášť u fotovoltaických elektráren zcela klíčová. Před započetím stavby provedeme detailní analýzu investičního záměru a jeho efektivnosti. Vyhodnotíme i vhodnost a dlouhodobou stabilitu místních podmínek. Obstaráme veškeré povolení a další dokumenty v souladu s legislativou dané země. Vybereme vhodnou technologii a vypracujeme projektovou dokumentaci.

EPC

Díky bohatým zkušenostem se stavbou fotovoltaických elektráren zaručujeme ty nejvyšší standardy v každém detailu projektu. Využíváme nejmodernější technologie. Každá z námi postavených elektráren je maximálně přizpůsobena specifickým podmínkám daného místa tak, aby byl její provoz co nejefektivnější. Zajišťujeme veškeré inženýringové práce, nákup a výstavbu včetně uvedení do provozu.

Provoz a údržba

Fotovoltaické elektrárny vyžadují pro udržení svého výkonu důkladnou průběžnou péči. Provádíme údržbu, opravy, poskytujeme a řídíme provozní personál, připravujeme potřebnou dokumentaci a staráme se o vztahy s veřejností, s regulačními orgány, s pojišťovnami, s dodavateli a s dalšími subjekty.

Čištění solárních panelů

Nedílnou součástí péče o FVE elektrárnu je udržování panelů v čistotě. Používáme technologii SunBrush® mobile solar cleaning system využívající hydraulický kartáč upevněný na speciálně upraveném traktoru. Šetříme tak čas, personál i náklady. Nehrozí poškrábání panelů, systém se přizpůsobí všem konstrukcím včetně natáčecích panelů. Čištění nabízíme jak v rámci celkového provozu, tak i jako samostatnou službu.