Služby

Naše služby zahrnují development, výstavbu i provoz a údržbu solárních elektráren. Kromě solárního parku na klíč nabízíme jednotlivé služby také samostatně.

Projekty financujeme z vlastních zdrojů a ve spolupráci s investory z České republiky či ze zemí, ve kterých je projekt realizován. K tomu máme založen Fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, složený z vlastních finančních prostředků a vkladů investorů a bank, který investuje do solárních elektráren ve světě.

Postup při výstavbě fotovoltaické elektrárny

ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Studie proveditelnosti
posouzení investice, technická studie, ROI, EIA, risk management
Výběr technologie
hybrid, off-grid, on-grid, inovativní technologie
Vypracování návrhu a projektové prováděcí dokumentace
vypracování projektu, elektrické řešení, mechanické řešení, stavební řešení
EPC
zajištění veškerých inženýringových prací, nákupu a výstavby včetně uvedení do provozu
O&M
monitoring, pravidelný reporting, poradenství, servis, údržba, preventivní údržba
Development
EPC
O&M
Development

Příprava projektu před samotnou realizací je zvlášť u fotovoltaických elektráren zcela klíčová. Před započetím stavby provedeme detailní analýzu investičního záměru a jeho efektivnosti. Vyhodnotíme i vhodnost a dlouhodobou stabilitu místních podmínek. Obstaráme veškeré povolení a další dokumenty v souladu s legislativou dané země. Vybereme vhodnou technologii a vypracujeme projektovou dokumentaci.

EPC

Díky bohatým zkušenostem se stavbou fotovoltaických elektráren zaručujeme ty nejvyšší standardy v každém detailu projektu. Využíváme nejmodernější technologie. Každá z námi postavených elektráren je maximálně přizpůsobena specifickým podmínkám daného místa tak, aby byl její provoz co nejefektivnější. Zajišťujeme veškeré inženýringové práce, nákup a výstavbu včetně uvedení do provozu.

Provoz a údržba

Fotovoltaické elektrárny vyžadují pro udržení svého výkonu důkladnou průběžnou péči. Provádíme údržbu, opravy, poskytujeme a řídíme provozní personál, připravujeme potřebnou dokumentaci a staráme se o vztahy s veřejností, s regulačními orgány, s pojišťovnami, s dodavateli a s dalšími subjekty.

Čištění solárních panelů

Nedílnou součástí péče o FVE elektrárnu je udržování panelů v čistotě. Používáme technologii SunBrush® mobile solar cleaning system využívající hydraulický kartáč upevněný na speciálně upraveném traktoru. Šetříme tak čas, personál i náklady. Nehrozí poškrábání panelů, systém se přizpůsobí všem konstrukcím včetně natáčecích panelů. Čištění nabízíme jak v rámci celkového provozu, tak i jako samostatnou službu.