New energy
for your investment

Play showreel

Development

Samotné stavbě předchází mnoho zásadních kroků, jako je analýza místních podmínek a návratnosti investice nebo zajištění potřebných dokumentů. Dobrá příprava projektu znamená šetření nákladů v budoucnu.

Výstavba

Postavili jsme již mnoho elektráren na různých místech ve světě. Umíme zajistit spolehlivé a kvalitní dodavatele. Víme, jak elektrárnu přizpůsobit místním podmínkám a zajistit tak maximální využití jejího potenciálu.

Provoz a údržba

Aby nedocházelo k jakémukoliv omezení výkonu elektrárny, nebo dokonce k jejím výpadkům, je nutné se o ni dobře starat. Provádíme údržbu, zajistíme personál, ale i například vztahy s veřejností, s úřady a dalšími subjekty.

Proces realizace projektu

ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Studie proveditelnosti
posouzení investice, technická studie, ROI, EIA, risk management
Výběr technologie
hybrid, off-grid, on-grid, inovativní technologie
Technické řešení
vypracování návrhu a projektové prováděcí dokumentace
EPC
Zajištění veškerých inženýringových prací, nákupu a výstavby včetně uvedení do provozu
O&M
monitoring, pravidelný reporting, poradenství, servis, údržba, preventivní údržba
Development
EPC
O&M
ico-graph

Investice do energie budoucnosti

Více informací
zde

Novinky