Amparo del Sol 2018

Chile

Solární park Amparo del Sol o celkové instalované kapacitě 2,99 MW byl připojen do sítě v roce 2018. Skupina SOLEK svůj druhý projekt na území Chile prodala americkému fondu Arroyo. Díky optimálním přírodním podmínkám, vysoké intenzitě slunečního záření, stabilní ekonomice a neustále se navyšující poptávce po elektrické energii v Chile se rovněž z globálního hlediska tento projekt ukázal jako optimální příležitostí, kam v odvětví fotovoltaiky investovat.

Technické specifikace:

Instalovaný výkon: 2,99 MW
Panely: Polycrystalline
Počet panelů: 10 620 ks
Invertory: ABB Trio
Trackery: Axis Tracker
Status: prodáno Arroyo

 Mapa:

Galerie: