Bicentenario 2020

Chile

Solární park Bicentenario o celkové instalované kapacitě 3 MW byl připojen do sítě v roce 2020. Skupina Solek jej v únoru 2021 prodala investiční společnosti Rockville Energy ze skupiny Rockville Capital Group. Solek bude i nadále provádět odbornou správu elektrárny, tedy poskytovat služby O&M, aby jako plně funkční elektrárna pomáhala naplňovat cíl chilské vlády k zajištění 60% elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2035.

Technická specifikace

Instalovaný výkon: 3 MWp
Panely: Longi
Počet panelů:  
Invertory: Sungrow
Trackery: ArcTech
Status: prodáno Rockville Energy Holdings SpA 


Mapa:

Galerie: