Bicentenario

Chile


Installed DC power: 3,0 MWp

První připojený projekt v roce 2020 do našeho portfolia (8.9.2020 připojujeme do sítě a zahajujeme zkušební provoz), který není určený k prodeji. Skupina Solek bude tento projekt dlouhodobě provozovat a pomáhat tak naplňovat cíl chilské vlády zajistit 60% elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2035.

Galerie: