Valparaiso

Chile

Technické specifikace

Instalovaný výkon: 7,1 MW
Panely: Trina, Bifacial
Počet panelu: 16 128 Ks
Invertory:  SunGrow
Trackery:  Axis Tracker
Status:  vlastník SOLEK


Mapa:

Galerie: