Santa Fe 2020

Chile

Solární park Santa Fe o celkové instalované kapacitě 10.34 MWp je další elektrárnou skupiny SOLEK, postavenou v režimu PMGD, tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost. Projekt se nachází v regionu Maule, jižně od chilské metropole Santiago, dokončen byl v roce 2019 a následně došlo k připojení do Národní energetické soustavy. 

Technická specifikace:

Instalovaný výkon: 10.34 MWp
Panely: Longi
Počet panelů: 27 936 ks
Invertory: SunGrow
Trackery: ArcTech

 Mapa: