Santa Fe 2020

Chile

Solární park Santa Fe o celkové instalované kapacitě 10,34 MW je další elektrárnou skupiny SOLEK, postavenou v režimu PMGD, tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost. Projekt se nachází v regionu Maule, jižně od chilské metropole Santiago, dokončen byl v roce 2019 a následně došlo k připojení do Národní energetické soustavy. 

Technická specifikace:

Instalovaný výkon: 10,34 MW
Panely: LONGHi Solar
Počet panelů: 27 936 ks
Invertory: SunGrow
Trackery: 1-Axis tracker

 Mapa: