Ovalle Norte 2021

Chile

Solární park Ovalle Norte o celkové instalované kapacitě 10,6 MW je dalším projektem skupiny SOLEK v regionu Maule, jižně od chilské metropole Santiago. Dokončená elektrárna byla připojena do Národní energetické soustavy v roce 2021. Postavena je v režimu PMGD, tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost, a současně pomáhá naplňovat energetické cíle chilské vlády k zajištění 60% elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2035.

Technická specifikace

Instalovaný výkon: 10,6 MW
Panely: TrinaSolar
Počet panelů: 24 192 ks
Invertory SunGrow
Trackery: Axis Tracker


Mapa: