Villa Alegre 2019

Chile

Solární park Villa Alegre o celkové instalované kapacitě 10.66 MWp je další elektrárnou skupiny SOLEK v regionu Maule, jižně od chilské metropole Santiago. Připojena do sítě byla v roce 2020 a postavena je opět v režimu Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost, a je též v souladu s cílem vlády stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním státem.

Technická specifikace:

Instalovaný výkon: 10.66 MWp
Panely: Longi
Počet panelů: 28 800 ks
Invertory: ABB 
Trackery ArcTech
 


Mapa: