Villaseca 2019

Chile

Solární park Villa Seca o celkové instalované kapacitě 2,98 MW je další elektrárnou skupiny SOLEK v regionu Maule, jižně od chilské metropole Santiago. Připojen do sítě byl v roce 2019, postaven byl opět v režimu Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost, a je též v souladu s cílem vlády stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním státem. Solární park byl prodán kanadskému fondu CarbonFree.

Technická specifikace:

Instalovaný výkon: 2,98 MWp
Panely: Longi
Počet panelů: 8 064 ks 
Invertory: SunGrow
Trackery: ArcTech


Mapa: