Palmilla Santa Cruz 2022

Chile

Solární park Palmilla Santa Cruz o celkové instalované kapacitě 10.52 MWp byl dokončen začátkem roku 2022. Nachází se v regionu O'Higgins. Elektrárna je ve vlastnictví SOLEK a společnost jí nadále poskytuje služby O&M, aby jako plně funkční poskytovala maximální účinnost. Solární park je postaven v režimu PMGD, tedy distribuovaných zdrojů energie, jejichž územní diverzifikací si Chile zajišťuje svou energetickou bezpečnost.

Technické specifikace:

Instalovaný výkon: 10.52 MWp
Panely: JASOLAR
Počet panelů: 19 656 Ks
Invertory: SunGrow
Trackery: PowerWay


Mapa: